I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Å være elev på Svalbard

Du vil bli regnet som fastboende på Svalbard fra dagen du kommer opp. Alle som «har tatt opphold på øygruppen og har til hensikt å oppholde seg der i minst 6 måneder», skal innføres i befolkningsregistret på Svalbard. Vi vil gå i samlet flokk til skattekontoret i løpet av oppstartsuken for å ordne dette.

Merk at befolkningsregistret ikke er det samme som folkeregistret. Samtidig med at man blir registrert som fastboende på Svalbard, skal man nemlig beholde sin gamle folkeregistrerte adresse. Det er gjennom din fastlandskommune du har dine rettigheter til trygdeytelser, fastlege og liknende. Dersom du ønsker å motta post på skolen, kan du oppgi følgende adresse til dine kontakter:

Svalbard folkehøgskole v/ [ditt navn]
Vei 100
9170 Longyearbyen

Å reise til Svalbard

Svalbard er en del av Norge, men likevel utenfor Schengen-området. Dette er grunnen til at det utføres ID-kontroll for alle som reiser til Svalbard. Kommer du med direktefly fra Oslo går flyet alltid fra utlandsterminalen, og du må gjennom passkontrollen. Alternativt mellomlander flyet i Tromsø, og du må forlate flyet og gå gjennom passkontrollen der før det fortsetter til Svalbard. Selv om nordmenn kan legitimere seg med annen ID enn pass, anbefaler vi alle å bruke pass til og fra Svalbard. Dette forenkler både innsjekkingen og passkontrollen.

Ved skolestart anbefaler vi at du kommer alene, så møter vi deg på flyplassen. Skolen har dessverre ikke rom til å ta imot foreldre eller andre medreisende. Husk å oppgi informasjon om ankomst i det vedlagte infoskjemaet.

Studiestøtte

Svalbard folkehøgskole er godkjent lærested av Statens Lånekasse for utdanning. Du søker lån gjennom lånekassen på www.lanekassen.no

Forsikringer

Skolen vil tegne nødvendige forsikringer, slik at alle er forsikret på nødvendig måte så lenge dere er elever på Svalbard folkehøgskole. Dere må imidlertid selv sørge for innboforsikring som dekker egne eiendeler på rommene og ha vanligreiseforsikring, slik at dere er dekket på reisene mellom hjemsted og Svalbard. Mange av dere vil ha disse forsikringene på plass allerede gjennom foreldre, men husk å sjekke dette!