I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Fangstmannslinje

Jakt, fangst, foredling
Søk her

Vi vender tilbake til de menneskelige røttene som det moderne og urbane mennesket ikke alltid kjenner.

På denne linjen vender vi tilbake til de menneskelige røttene som det moderne og urbane mennesket ikke alltid kjenner. Hvordan fanger man sin egen mat? Hvordan ribber man en rype? Hvordan parterer man et reinsdyr? Her får du solid teoretisk fundament om jakt og fangst generelt, og om den rike fangst- mannstradisjonen på Svalbard spesielt. Vi har fokus på bærekraftig og human jakt, og på å foredle det vi høster av naturen. Fangstmannslivet handler ikke bare om jakt, men om å kunne ta vare på seg selv ute i naturen. Her må du kunne fikse en råtten planke og et hull i soveposen! I samarbeid med fangstmenn- og kvinner er vi med på å holde tradisjonene i hevd. Alle elevene på denne linjen vil ha mulighet til å ta jegerprøve.