I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:
Jakt, fangst og foredling
Fangstmannslinje
Vi vender tilbake til de menneskelige røttene som det moderne og urbane mennesket ikke alltid kjenner.
På denne linjen vender vi tilbake til de menneskelige røttene som det moderne og ur- bane mennesket ikke alltid kjenner. Hvordan fanger man sin egen mat? Hvordan ribber man en rype? Hvordan parterer man et reinsdyr? Elevene får et solid teoretisk fundament om jakt og fangst generelt, og om den rike fangst- mannstradisjonen på Svalbard spesielt. Vi har fokus på bærekraftig og human jakt, og på å for- edle det vi høster av naturen. I samarbeid med fangstmenn- og kvinner er vi med på å holde tradisjonene i hevd. Alle elevene på denne linjen vil ha mulighet til å ta jegerprøve.

Andre linjer på Svalbard folkehøgskole

Friluftsliv
Skitur over endeløse platåer, pudderjakt med nedoverski, hundespann og båtliv.
Spitsbergen rundt

På Spitsbergen rundt går vi i de mange polarekspedisjonenes fotspor. 

Frys tiden – fotolinje

Dette er vår arktiske kunstlinje – linjen for den som elsker å fotografere, male og tegne. 

Musikk og miljø
Linjen kombinerer skolens miljøengasjement med deltakelse i Longyearbyens unike kulturliv. 
Forskerspirelinje
Dette er linjen for den som går med en forsker i magen og som er opptatt av miljø, klima og naturforvaltning.