I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Forskerspire

Miljø og bærekraft
Søk her

Er du opptatt av miljø, klima og interessert i naturen? Der klimaendringene skjer raskest i verden, prøver vi å forstå dem og ser på hvordan naturen rundt oss blir påvirket av dem.

Forstå klimaendringer

Meteorologi

Skredfare

Geologi

Måle smelting av isbre

Nordlys

Hva vil det si å være forsker

Gjennomføre enkle forskningsprosjekter

Skrive rapporter

Lære om forskningsmiljøene på Svalbard

Dette er linjen for deg som er opptatt av natur, miljø og klimaendringer og vil lære mer om verden rundt deg. Svalbard er et av stedene på kloden hvor klimaendringene er tydeligst. Havet og lufta har blitt varmere, sjøisen har trukket seg tilbake, breene smelter og dyre- og plantelivet opplever forandringer de må tilpasse seg til. Klare vi observere noe av dette selv? Hva vet forskere om det fra før? Hva kan vi gjøre for å forstå, bremse og leve med klimaendringene?

Vi skal lære om Arktis natur, observere naturen på feltarbeid og ta enkle målinger, og diskutere våre konklusjoner. Kanskje vi kan besøke nordlysobservatoriet og lære noe om nordlysforskning og meteorologi? Eller ser på hvordan reinsdyr blir påvirket av forandrede beiteforhold og sjøfugler av mikropast? Kanskje kan vi installere et måleprogram som ser på smelting av Longyearbreen, eller ser på mekanismene bak snøskred og hvordan man bestemmer skredfaregrad? Vi vil lære noe om hvordan det jobbes med nye energiløsninger og lokal matproduksjon i Longyearbyen, og hvordan økosystemene på land og i havet fungerer og forandre seg. Vi vil dra på tur & feltarbeid, lese og høre om pågående forskning

 

Rico Behlke

Rico Behlke

Linjelærer forskerspire

Lærer er Rico Behlke. Han er fysiker med doktorgrad i romfysikk. Rico er opprinnelig fra Tyskland, har bodd i Skandinavia i mange år og på Svalbard siden 2004. Han har undervist ved The University Centre in Svalbard (UNIS). Rico er glad i å undervise og er fascinert av naturen på Svalbard. Rico vil også undervise i valgfag som språk, dykking og hundekjøring.