En forsker i magen?
Forskerspirelinje

Dette er linjen for den som går med en forsker i magen og som er opptatt av miljø, klima og naturforvaltning. 

Dette er linjen for den som går med en forsker i magen og som er opptatt av miljø, klima og naturforvaltning. Svalbard er et av stedene på kloden hvor klimaendringene er tydeligst. Månedsgjennomsnitt 10 grader over normalen og mildværsperioder midt på vinteren skaper blant annet økt skredfare og utfordringer for dyrelivet. Hva kan vi gjøre for å forstå, bremse og leve med klimaendringene? Med vekt på feltarbeid, observasjon av naturen og praktiske prosjekter prøver vi å forstå klimaendringene og hvordan vi skal forholde oss til dem. Det kreves ingen bakgrunnskunnskaper fra realfag, men en nysgjerrighet på slike fag og en akademisk tilnærming til problemstillinger er en forutsetning.

Det er et uttrykt ønske fra myndighetene å utvikle realfagsbaserte linjer på folkehøgskolene. I tett samarbeid med det vitenskapelige miljøet på Svalbard, har Svalbard Folkehøgskole alle muligheter til å bli en foregangsskole på dette feltet.

Andre linjer på Svalbard folkehøgskole

Friluftsliv
Skitur over endeløse platåer, pudderjakt med nedoverski, hundespann og båtliv.
Spitsbergen rundt

På Spitsbergen rundt går vi i de mange polarekspedisjonenes fotspor. 

Frys tiden – fotolinje

Dette er vår arktiske kunstlinje – linjen for den som elsker å fotografere, male og tegne. 

Musikk og miljø
Linjen kombinerer skolens miljøengasjement med deltakelse i Longyearbyens unike kulturliv. 
Fangstmannslinje
Vi vender tilbake til de menneskelige røttene som det moderne og urbane mennesket ikke alltid kjenner.