I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Ledige stillinger ved Svalbard Folkehøgskole

Svalbard folkehøgskole i Longyearbyen starter opp sitt første kull høsten 2019. Skolen eies av Norges KFUK-KFUM og Longyearbyen Lokalstyre. Skolen skal ha 6-7 ulike linjer og inntil 125 elever. Elevenes skoleår vil utgjøre 33 uker med oppstart i slutten av august. Skolen vil med fullt elevtall ha ca 25 ansatte. Rektor og økonomi- og administrasjonssjef er tilsatt. Nå søker vi etter resten av personalet som i felleskap skal gi elevene et innholdsrikt og utfordrende skoleår.

Skolen er i en spennende oppstartsfase hvor alt skal skapes fra grunnen. Alt som kjennetegner en god folkehøgskole skal nå etableres i løpet av våren 2019. Vår visjon er å formidle skaperkraft og bærekraft.

ASSISTERENDE REKTOR

Assisterende rektor skal lede skolens pedagogiske personale. Til dette søker vi en dreven folkehøgskolepedagog/-leder med stå-på-vilje og stor arbeidskapasitet. Det forventes at assisterende rektor aktivt kan ta del i og identifisere seg med Norges KFUK-KFUMs verdiformidling. Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdannelse
 • Ledererfaring og/eller utdannelse
 • Leder/driftserfaring fra folkehøgskole
 • Kjennskap til overenskomster og avtaleverk for folkehøgskoleansatte er en fordel

Det må påregnes noe undervisning i stillingen. Kvinner oppfordres til å søke.

 

LÆRERE

Vi søker lærere til følgende linjer:

Friluftsliv – jakt og fangst – foto og kunst – musikk – klima og miljø

Det forventes at lærerne som ansettes blir med å utvikle linjene de skal undervise på. Opplysninger om linjene finnes på www.svalbardfolkehogskole.no Like viktig som fagkompetanse til den enkelte linje, er forståelse for skoleslaget og et brennende engasjement for ungdom i utvikling.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:                                                                                      

 • Pedagogisk utdannelse
 • Fagutdanning innenfor linjen(e) du søker jobb
 • Gjerne relevant erfaring fra polare strøk

 

INTERNATLEDER

Internatlederen er skolens husmor eller husfar. Vi søker etter en trygg og faglig sterk leder med et varmt og brennende hjerte for unge mennesker. Det kreves sosialpedagogisk kompetanse og/eller erfaring fra tilsvarende arbeid. Internatleder vil få ansvar for skolens sosialpedagogiske team. Det kreves videre at man kan arbeide strukturert med alt det praktiske knyttet til oppfølging av kjøkken, fellesrom og internat. Internatlederen vil være ansvarlig for skolens kjøkkenpersonale.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:                                                                                      

 • Utdannelse innen undervisning, barn/ungdom, helsefag eller liknende
 • Ledererfaring og/eller utdannelse
 • Gjerne erfaring fra folkehøgskole

 

KOKKER/KJØKKENASSISTENTER

Det skal ansettes inntil fire kokker/kjøkkenassistenter i fulle stillinger. Skolens kjøkken vil ha ansvar for å servere fire måltider daglig. Det søkes etter fagutdannede kokker, samt kjøkkenassistenter med dokumentert erfaring fra kjøkken.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:                                                                                      

 • Fagbrev som kokk/erfaring som kjøkkenassistent
 • Gjerne erfaring fra folkehøgskole
 • Erfaring fra innkjøp og drift av storkjøkken er en fordel

 

DRIFTSTEKNIKERE

Skolens driftsteknikereogvil ha ansvar for skolens bygningsmasse, biler, snøscootere og teknisk utstyr.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:                                                                                      

 • Relevant fagbrev som håndverker (tømrer, snekker, mekaniker, elektriker e.l)
 • Gjerne erfaring fra folkehøgskole

 

FELLES FOR STILLINGENE

Det forventes at alle ansatte er innforstått med og tar del i de sosialpedagogiske utfordringer som ligger i folkehøgskolen. Vi ønsker at våre ansatte kjenner seg igjen i denne beskrivelsen:

 • Du er raus og varm; tydelig og tilgjengelig
 • Du har genuin interesse for ungdom
 • Du har gode kommunikative evner
 • Du kan identifisere deg med Norges KFUK-KFUM sine verdier

Reising og ubekvem arbeidstid er en del av hverdagen.  Personlige egenskaper vektlegges ialle stillingene. Det kreves vandelsattest for alle stillinger. Lønn og arbeidsvilkår iht gjeldende avtaleverk. Skolen er behjelpelig med å skaffe bolig. Det ytes et boligtilskudd til alle ansatte.

Aktuelle søkere innkalles til intervju. Det må presiseres i søknaden hvilke(n) stilling(er) det søkes på. Søknad med CV, attester og referanser sendes innen 15. januar 2019 til stillinger@svalbardfolkehogskole.no

Spørsmål kan rettes til rektor Espen K. Rotevatn på e-post espen@svalbardfolkehogskole.no