I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Ledertreningslinje

Egenutvikling for framtida
Søk her

Ledertreningslinja er for deg som ønsker å utvikle deg som leder. Det er en fordel at du har gått på folkehøgskole, men det er ingen forutsetning. Dette er et år med fokus på  teoretisk ledertrening og praksis som veileder. Som medelev, venn og veileder kommer du tett på elever og ansatte.

Personlighets-teorier

Lederstiler

Teambygging

Organisasjonskultur

Prestasjonspsykologi

Presentasjonstknikk

Kommunikasjon

Miljøarbeid

Gjennom teoretisk ledertrening og praksis som veileder på en av linjene våre, får du prøvd deg i en ny setting der du som venn og veileder kommer tett både på elevene og vi som jobber her. Du vil få medansvar for det sosiale skolemiljøet og får oppgaver knyttet opp mot den praktiske skolehverdagen. I tillegg til det faglige, vil du sammen med resten av “stippeteamet” ha både miljøoppgaver og praktiske og oppgaver knyttet opp mot både elever og annen drift.

På denne linja vil alle søkerne bli intervjuet og det er begrenset antall plasser