Forskerspire

Er du opptatt av miljø, klima og interessert i naturen?

søk nå
søk nå

Der klimaendringene skjer raskest i verden, prøver vi å forstå dem og ser på hvordan naturen rundt oss blir påvirket av dem. Dette er linjen for deg som er opptatt av natur, miljø og klimaendringer og vil lære mer om verden rundt deg. Svalbard er et av stedene på kloden hvor klimaendringene er tydeligst. Havet og lufta har blitt varmere, sjøisen har trukket seg tilbake, breene smelter og dyre- og plantelivet opplever forandringer de må tilpasse seg til. Klare vi observere noe av dette selv? Hva vet forskere om det fra før? Hva kan vi gjøre med det?

Hva kan vi gjøre for å forstå, bremse og leve med klimaendringene?

Vi skal lære om arktisk natur, observere naturen på feltarbeid, ta enkle målinger, og diskutere våre konklusjoner. Vi kan besøke nordlysobservatoriet og lære noe om nordlysforskning og meteorologi, eller ser på hvordan reinsdyr blir påvirket av forandrede beiteforhold og sjøfugler av mikroplast. Vi installerer et måleprogram som ser på smelting av Longyearbreen, og ser på mekanismene bak snøskred og hvordan man bestemmer skredfaregrad. Vi vil lære noe om hvordan det jobbes med nye energiløsninger og lokal matproduksjon i Longyearbyen, og hvordan økosystemene på land og i havet fungerer og forandre seg. Vi drar på turer og feltarbeid, leser og hører om pågående forskning.

Hvert år er forskjellig. I tillegg til dette åpner det seg mange muligheter for å smake på forskerlivet.

Lærer Forskerspirelinjen

Mari Eiken

Mari kommer fra Bærum, og er utdannet geolog og lærer. Mari har jobbet mye med snøskred  både teoretisk og praktisk, og er vår store autoritet på området. Mari har bodd på Svalbard siden 2014, og elsker topptur, soving ute og pannekaker til frokost.

Vil du spørre Mari om noe?
Send epost
Lærer Forskerspirelinjen

Eike Stübner

Eike er fra Tyskland og har bodd i Trondheim før hun flyttet til Svalbard. Her har hun bodd i til sammen snart 12 år. Hun er utdannet marinbiolog med PhD og har i tillegg pedagogisk utdanning. Tidliger har Eike jobbet ved Universitetssenteret på Svalbard, som guide, med egen bedrift og trener. På fritiden er hun på tur med familien sin, gjerne med hundespann.

Har du spørsmål til Eike?
Send epost