Ledertrening

Ledertrening er vårt tilbud til tidligere elever på Svalbard folkehøgskole som ønsker å være stipendiat på et andre skoleår.

søk nå
søk nå

Ledertreningslinjen er for deg som ønsker å utvikle deg som leder, og er en linje for elever som har gått et år på Svalbard folkehøgskole tidligere. Du blir stipendiat på en av linjene våre eller markedsføringsstipendiat, får ledertrening, gjør assistentoppgaver og har ansvar for masse sosialt arbeid rettet inn mot neste års elever. Som kompensasjon gir vi deg gratis kost, losji og undervisning.  Du får undervisning i en rekke ulike lederrelaterte tema:

⯎ Personlighetsteorier
⯎ Lederstiler
⯎ Teambygging
⯎ Organisasjonskultur
⯎ Presentasjonsteknikk
⯎ Kommunikasjon
⯎ Miljøarbeid
⯎ Markedsføring
⯎ Praktisk ledertrening

Ledertrening og praksiserfaring.

Gjennom teoretisk ledertrening og praksis på en av linjene våre, får du prøvd deg i en setting der du som venn og veileder kommer tett på elevene.

Du vil få medansvar for det sosiale skolemiljøet og får oppgaver knyttet opp mot den praktiske skolehverdagen og annen drift ved skolen.

På denne linja vil alle aktuelle søkere bli intervjuet og det er begrenset antall plasser. Du vil være tilknyttet en av linjene våre eller arbeid med markedsføring, derfor ber vi deg om å oppgi hvilke linjer du er interessert i å være stipendiat på.