Stipendiat/andreårselev

Stipendiat/andreårselev er vårt tilbud til tidligere elever som ønsker å lære mer og bidra til at neste års elever får et fint skoleår.

søk nå
søk nå

Stipendiatordningen er for deg som ønsker et andre år på folkehøgskolen. Du blir stipendiat på en av linjene våre eller markedsføringsstipendiat. Du er med og organiserer, arrangerer og tar ansvar for mye sosialt arbeid rettet inn mot neste års elever. Som kompensasjon gir vi deg gratis kost, losji og undervisning.

Miljøskaper og praksis

Gjennom praksis på en linje får du prøvd deg i en setting der du som venn og veileder kommer tett på elevene.

Du vil få medansvar for det sosiale skolemiljøet og får oppgaver knyttet opp mot den praktiske skolehverdagen og annen drift ved skolen.

De som søker blir intervjuet. Det er begrenset antall plasser, så selv om du er en god kandidat, er det ikke sikkert du får tilbud om å være stipendiat. Du oppgir  hvilke linjer du er interessert i å være stipendiat på, og om du ønsker å være markedsføringsstipendiat.