Korona

Longyearbyen har vært heldige - og dyktige - som har klart å holde COVID-19 på avstand, med kun noen få smittetilfeller siden mars 2020. Vi er høyt prioritert på listen når det gjelder å få tilgang til vaksine, og vi har vår egen smittevernansvarlig som sørger for at vi har gode retningslinjer til enhver tid. Dette siste skoleåret har vi levd tilnærmet normale liv på øya.

Vi har gjennomarbeidede smittevernrutiner. Disse vil bli sendt til deg som elev i god tid før skolestart, som er mandag 22. august 2022. Tiltak mot Covid-19, om den kommer i form av Alfa, Delta, Omikron eller et annet navn, er en dugnad som vi både tror og vet at elever på Svalbard folkehøgskole deltar i, og håper at hverdagen blir helt normal så fort som mulig.

Mer info om: