I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Kultur & Scene

Musikk
Søk her

Linjen kombinerer skolens miljøengasjement med deltakelse i Longyearbyens unike kulturliv.

Dette er Svalbard Folkehøgskoles musikklinje. Linjen kombinerer skolens miljøengasjement med deltakelse i Longyearbyens unike kultur- liv. Blandakor, mannskor, damekor, storband, unkuleleorkester, bluesband og bluegrassband er bare noe av det som allerede finnes i Long- yearbyen. Våre elver skal både styrke de eksis- terende ensemblene og etablere nye, parallelt med at de får undervisning i de tradisjonelle musikkfagene.

Vår musikklinje skal ha et vesentlig samfunn- sengasjement gjennom fokus på klima og miljø. Fra slavenes frigjøringssanger på bomullsmar- ken til ulike generasjoners ungdomsopprør de siste tiårene, har musikken alltid vært en del av ulike gruppers kamp for sosiale rettigheter og for forskjellige politiske bevegelser. Svalbard Folkehøgskole ønsker å sette et kunstnerisk og musikalsk uttrykk på vår tids kamp for klimaet, i tett samarbeid med foto- og kunstlinjen.