I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:
Musikklinje
Musikk og miljø

Linjen kombinerer skolens miljøengasjement med deltakelse i Longyearbyens unike kulturliv. 

Dette er Svalbard Folkehøgskoles musikklinje. Linjen kombinerer skolens miljøengasjement med deltakelse i Longyearbyens unike kultur- liv. Blandakor, mannskor, damekor, storband, unkuleleorkester, bluesband og bluegrassband er bare noe av det som allerede finnes i Long- yearbyen. Våre elver skal både styrke de eksis- terende ensemblene og etablere nye, parallelt med at de får undervisning i de tradisjonelle musikkfagene.

Vår musikklinje skal ha et vesentlig samfunn- sengasjement gjennom fokus på klima og miljø. Fra slavenes frigjøringssanger på bomullsmar- ken til ulike generasjoners ungdomsopprør de siste tiårene, har musikken alltid vært en del av ulike gruppers kamp for sosiale rettigheter og for forskjellige politiske bevegelser. Svalbard Folkehøgskole ønsker å sette et kunstnerisk og musikalsk uttrykk på vår tids kamp for klimaet, i tett samarbeid med foto- og kunstlinjen.

Andre linjer på Svalbard folkehøgskole

Friluftsliv
Skitur over endeløse platåer, pudderjakt med nedoverski, hundespann og båtliv.
Spitsbergen rundt

På Spitsbergen rundt går vi i de mange polarekspedisjonenes fotspor. 

Frys tiden – fotolinje

Dette er vår arktiske kunstlinje – linjen for den som elsker å fotografere, male og tegne. 

Forskerspirelinje
Dette er linjen for den som går med en forsker i magen og som er opptatt av miljø, klima og naturforvaltning. 
Fangstmannslinje
Vi vender tilbake til de menneskelige røttene som det moderne og urbane mennesket ikke alltid kjenner.