I tillegg må denne koden limes inn rett etter den innledende -taggen:

Om Svalbard Folkehøgskole

Svalbard Folkehøgskole ligger sentralt i Spitsbergens største bosetning- Longyearbyen. Skolen starter sitt første kull høsten 2019  etter rekordraske beslutninger i Storting og regjering. Eier av skolen er Norges KFUK-KFUM sammen med Longyearbyen lokalstyre (kommunen). Fullt utbygget vil skolen ha 125 elever; det første året vil vi starte med 48 elever som sammen med 15 engasjerte, nytilsatte ansatte ser frem til å møte deg på Norges mest eksotiske og spennende folkehøgskole. Dette første året vil vi holde til i midlertidige lokaler. Internat og elevhybler vil være i Nybyen og administrasjon, undervisningsrom og lærere vil skje midt i Longyearbyen sentrum – nært kulturhus og bibliotek. Vårt nye skolebygg vil ikke bli klart før ut i skolens andre driftsår.

 

Svalbard Folkehøgskole vil ha et konstant fokus på bærekraftig drift og høy miljøstandard og vil jobbe for å oppnå FNs bærekraftmål både lokalt og globalt. Svalbard folkehøgskoles visjon er: 

Der isen smelter - tenn skaperkraft og bærekraft

Denne visjon vil vi integrere i vår hverdag gjennom

  • å iverksette ENØK tiltak – f. eks med solcellepanel
  • en bærekraftig kjøkkendrift
  • en aktiv deltagelse i ryddedugnader og søppelplukking
  • å unngå bruk av engangsplast
  • minimaliserebruk av flyreiser i skoledrift og administrasjon
  • å utarbeide eget klimaregnskap

Miljø- og bærekraftfokuset vil også bli integrert i alle skolens linjer. Som elev på skolen vil du ha alle muligheter til å være med på å skape Svalbardhistorie. Å være pioner på skolens første kull gir an anledning til å prege skolen med dine tanker og dine innspill. Et heltent og nytilsatt personale står klar til sammen med deg å skape et eventyrlig år i ditt liv. Kombinasjonen av ditt engasjement, Svalbards unike natur og beliggenhet, høykompetent personale og en sterk folkehøgskoleeier som Norges KFUK-KFUM nærmest garanterer for at eventyret Svalbard Folkehøgskole kan bli din virkelighet

Kontakt oss

Om du har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss!

Postboks 499
9171 Longyearbyen

+47 90799990

post@svalbardfolkehogskole.no

Send oss en melding