08.09.2022

Trampoline i Isfjorden

Fem år med søppel hadde hopet seg opp siden forrige gang noen hadde drevet med strandrydding i området der Sassenfjorden møter Isfjorden. Det «gjeveste» funnet? En hel trampoline…

Av Gunn Høglid, redaksjonen

Med støtte fra Handelens miljøfond var en gruppe på 90 elever og ansatte fra Svalbard folkehøgskole på tokt i Isfjorden for å samle søppel. Første toktdag satte vi kursen mot Gåseøyane og Gipshuksletta. Dette området ble ryddet av Aktiv i friluft for 5 år siden. Derfor vet vi at alt vi ville finne denne dagen har samlet seg i dette området i denne perioden. En ganske så urovekkende fangst. Elevene, som var delt i en rekke mindre grupper, fant flere store gjenstander. Blant funnene var bl.a. den nevnte trampoline, flere store fiskegarn, en hel del med tau og flere gamle fat og tønner som det fremdeles var tjære i. På to dager den siste uka i august plukket gjengen opp tre bigbags med sivilisasjonens avfall.

Alle bilder: Kira Twang Riise

Gøy med innsats

Det er gøy å se den store innsatsen fra så mange mennesker som arbeider sammen mot et felles mål. En slik utflukt sprer både glede og engasjement rundt viktige emner. Det gjør også at en får sett omfanget av problemet på nært hold. I tillegg til søppelet fikk vi også en smakebit på det helt spesielle dyrelivet og de unike formasjonene i naturen her på øya. Vi så både vågehval, finnhval og et rikt mangfold av ulike fuglearter.

Ikke så gøy med søppel

Søppelproblemet i verden er reelt, til og med helt her oppe i nord. Når en begynner å se at problemet har et så stort omfang på plasser som dette, bør det blinke noen varsellamper hos oss alle. All innsats vi legger inn for å bremse marin forsøpling er viktig. Enten det er å plukke med seg søppel på gaten i hverdagen, delta i større prosjekter, eller skape bevisstgjøring rundt temaet, så gjør alle en forskjell. Alt søppelet som havner her helt nord i verden kommer et sted fra, og det er ikke fra Longyearbyen.

Takk!

Vi må gi en stor takk til alle som har vært med å bidra. Takk til Aktiv i friluft for lån av utstyr, Takk til Brim Explorer og Hurtigruten for båttransport ut i felt og en spesiell takk til Handelens miljøforbund for finansiering av prosjektet! Uten alle dere hadde det ikke vært mulig.