Fellesfag

Fellesfagene er for alle elevene og består av Aktuelt tema, Rektors time, Internatsamling og skolekor.

Vi ønsker å formidle det beste fra Svalbard med et sterkt fokus på klima og bærekraft i undervisningen. Derfor ønsker vi mest mulig læring gjennom praksis ute i naturen og gjennom aktive elever mer enn gjennom teori. Det betyr ikke at vi unngår forelesninger og et godt faglig fokus, men vil ha en fin blanding av det beste fra to verdener. Vi legger vekt på at undervisningen i disse fagene skal være faglig sterke, opplevelsesbaserte og nyttige for deg.

To folkehøgskoleår er ikke lik hverandre. Innholdet i fellesfag, valgfag og lørdagsseminarer vil ikke være identiske fra år til år – fordi livet på folkehøgskole er dynamisk. Listen nedenfor er derfor å anse som muligheter blant mange, og neste år kan se annerledes ut enn i år. Det samme gjelder timeplanen, som endrer seg etter behov. Blant aktuelle tema vi tar opp er:

Sikkerhet og ferdsel i Arktis
Det er helt nødvendig at vi er best mulig forberedt på de spesielle forholdene på Svalbard og i Arktis. Derfor setter vi av god tid til kurs i sikkerhet både de første ukene, og i en periode før og etter nyttår. Tema på sikkerhetskursene er alt fra bekledning til scooterkjøring, skyting, isbjørnsikkerhet, skred og bre.

Skaperkraft & bærekraft
Tema som klimaendringer, bærekraftig livsstil og praktisk miljøarbeid er en sentral del ved det å bo og oppholde seg på Svalbard. Vi merker endringene på kroppen, og vi skal fokusere på temaet også i fellesfag.

Elever på søppeltokt

Tro og tvil
Vi ønsker å skape en god dialog om de store spørsmålene i livet. To uker i løpet av året har vi besøk av en prest som tar oss gjennom tema som hva er meningen med livet, fins det noe som er mer rett enn noe annet, etiske valg, forholdet mellom vitenskap og tro osv.

Skolekor
I koret får du lære om stemmebruk, sangteknikk og det å synge flerstemt. Vi har skolekor i perioder, og arbeider fram mot opptredener på konserter, gudstjenester, foreldrefest o.l.

Livsmestring og psykisk helse
Hvordan håndtere livet som voksen og hvordan leve med de erfaringene vi har med oss i ryggsekken? To uker i løpet av året får vi besøk av en psykiater som tar opp disse og lignende spørsmål med oss i fellesundervisning, morgensamlingen og enkeltsamtaler med de som ønsker det.

Karriereveiledning og studentliv
Mange velger folkehøgskole for å bruke et år til å finne ut hva de ønsker å bli. I perioden januar – februar og like før på setter vi spesielt fokus på studieveiledning og kunsten å gjøre kloke valg.

Demokrati, menneskerettigheter og dannelse
Demokrati, menneskerettigheter, rasisme, sosiale medier og sannhet og andre tema knyttet til hvem vi ønsker å være som menneske.

Rektors time
Rektor har en time i uken med elevene. Dette er en dialogtime der vi tar opp hva det måtte være av ting som elevene ønsker å ta opp, eller som rektor syns er viktig i øyeblikket. Rektors time er alltid et oppdatert fag.

Internatsamling
Vi har internatsamling en halv time hver mandag ledet av internatleder og vaktmester. Her tar vi opp ting som berører livet i hverdagen på internatet av praktisk karakter, eller tema som gjelder mellommenneskelige relasjoner.

Mer om undervisningen