Fellesfag på Svalbard

Å bygge åpne og trygge fellesskap hvor unge kan være seg selv, leve og utvikle seg som hele mennesker er viktig for oss. Fellesfagene er en viktig arena for fellesskapet, her møtes elevene på tvers av linjene.

Fellesfagene består av en rekke forskjellige temaer, samlinger og arrangementer ved skolen. Lørdagsseminarer, dannelsesfag, elevrådets time, internatsamling og allsang inngår i fellesfagene på folkehøgskolen.

Skolen deltar også som både frivillig og arrangør på noen lokale begivenheter og feiringer i løpet av skoleåret. På høsten gjennomfører vi en revyuke og i  Solfestuka i starten av mars arrangerer elevene «Ta-sjansen» i skibakken. Når Svalbard maraton går av stabelen i april, kan du delta på løpet eller bli med som frivilling på en matstasjon eller i en heia-gjeng!

Vi ønsker å formidle det beste fra Svalbard, og du vil møte både skaperkraft og bærekraft i undervisningen. Læring skjer både gjennom praksis ute i naturen og gjennom å aktivere, engasjere og reflektere inne på Campus. Vi legger vekt på at undervisningen i disse fagene skal oppleves relevant, nyttig og gjerne gir deg noe å tenke over.

Organiseringen av fellesfagene vil variere. Noen ganger samtaler vi i mindre grupper og andre ganger tar vi opp tema med alle til stede.

Elever på søppeltokt
Bjarte på morgensamling.

Blant temaene vi tar opp, er:

Skolens kristne, grønne og svalbardske profil.

Livsmestring og psykisk helse
Hvordan håndtere livet som voksen og hvordan leve med de erfaringene vi har med oss i ryggsekken? To ganger i løpet av året får vi besøk av en psykiater som tar opp disse og lignende spørsmål med oss i fellesundervisning, morgensamlingen og i samtaler.

Karriereveiledning og studentliv
Mange velger folkehøgskole for å bruke et år til å finne ut hva de ønsker å gjøre videre i livet. I perioden januar – mars kan du få karriereveiledning og lære mer om hvordan vi kan foreta valg.

Elevrådets og klassens time
Gjennom dialog tar vi opp hva det måtte være av spørsmål og temaer som vi er opptatt av, og som er viktig i øyeblikket.

Livet på internatet
Internatlivet er en sentral del av hverdagen på folkehøgskole. Vi har internatsamling i begynnelsen av uka. Her tar vi opp tema som handler om ulike sider av livet på internatet. Det kan være både praktisk ting og mer mellommenneskelige forhold.

Allsang
Hver onsdag har vi allsang på kveldstid der alle elevene får mulighet til å synge med. 

Mer om undervisningen