Fellesfag på Svalbard

Fellesfagene består av en rekke forskjellige temaer, timer og arrangementer. Lørdagsseminarer, dannelsesfag, rektors time, elevrådets time, internatsamling og allsang er eksempler på fellesfagene på folkehøgskolen. Alle elever deltar!

Vi ønsker å formidle det beste fra Svalbard, og du vil møte både skaperkraft og bærekraft i undervisningen. Læring skjer både gjennom praksis ute i naturen og gjennom å aktivere, engasjere og reflektere inne på Campus. Vi legger vekt på at undervisningen i disse fagene skal oppleves relevant, nyttig og gjerne gi deg noe å tenke over.

Vi lærer best i mindre grupper, men noen ganger er det viktig å diskutere, oppleve og lære i fellesskap med alle til stede. Andre fellesfag er organisert i mindre grupper hvor gruppene rullerer slik at alle til slutt har vært gjennom det samme.

Elever på søppeltokt
Bjarte på morgensamling.

Blant temaene vi tar opp, er:

Livsmestring og psykisk helse
Hvordan håndtere livet som voksen og hvordan leve med de erfaringene vi har med oss i ryggsekken? To uker i løpet av året får vi besøk av en psykiater som tar opp disse og lignende spørsmål med oss i fellesundervisning, morgensamlingen og i samtaler.

Karriereveiledning og studentliv
Mange velger folkehøgskole for å bruke et år til å finne ut hva de ønsker å gjøre videre i livet. I perioden januar – mars og setter vi spesielt fokus på karriereveiledning og hvordan vi kan gjøre valg.

Rektors time/Elevrådets time
Rektor har ei økt annenhver uke med elevene. Gjennom dialog tar vi opp hva det måtte være av spørsmål og temaer som elevene er opptatt av, eller som rektor synes er viktig i øyeblikket.

Internatsamling
Internatlivet er en sentral del av hverdagen på folkehøgskole. Vi har internatsamling en halv time hver mandag ledet av internatleder og miljøarbeider. Her tar vi opp forhold som berører livet på internatet av praktisk karakter, eller tema som gjelder mellommenneskelige relasjoner.

Allsang
Hver onsdag har vi allsang på kveldstid der alle elevene får mulighet til synge med. 

Mer om undervisningen