Lørdagseminarer

Hver lørdag er det seminarer. Vi tar utgangspunkt i disse temaene:

Mitt Svalbard
Her får vi høre om ulike Svalbard-tema. Det blir historiske temaer, innføring i hva ulike lokale virksomheter driver med, klima, isbjørn og dyreliv. Du vil også møte lokale nøkkelpersoner som Sysselmannen, lokalstyrelederen og soknepresten.

Mitt yrke 
De fleste folkehøgskoleelever er i alderen hvor man står overfor store livsvalg med tanke på utdannings- og yrkesvalg. Vi inviterer ulike yrkesgrupper inn for å fortelle om sin utdanning og arbeidshverdag. Enten du vet hva du skal bli eller ikke, gir disse seminarene spennende innblikk i ulike virkeligheter.

Aktivitetsseminarer
En del av seminarene vil være praktiske workshops der vi arbeider med alt fra talentiade til energi- og klimarelaterte prosjekter.

les mer om;