Timeplan

På grunn av de helt spesielle forholdene med midnattssol og mørketid har vi to forskjellige timeplaner i løpet av skoleåret.

Fra skolestart til 31. oktober og fra 20. februar til skoleslutt har vi en«midnattssol-timeplan» med mye utetid og mange linjefagsdager. Mange av disse ukene er rene linjeuker uten andre fag enn noen nødvendige fellesoppgaver.

Fra 1. november til 20. februar har vi en «Nordlystimeplan» med mer innetid og fokus på fellesfag, valgfag og felles prosjekter. I denne perioden starter vi også dagen litt senere uten at det går ut over undervisningstilbudet.

Timeplanen kan endre seg før skoleåret 2021-22.

 

Midnattsoltimeplanen

Mandag

 • 07:30 Frokost
 • 09:00 Morgensamling
 • 09:30 Internatsamling | Internatvask
 • 11:30 Lunsj
 • 12:00 Valgfag praktiske fag (B-FAG)
 • 15:00 Gymnastikk
 • 17:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat

Tirsdag

 • 07:30 Frokost
 • 09:00 Morgensamling
 • 09:30 Valgfag: Samfunn og personlig utvikling (A-fag)
 • 11:30 Linjefag (til 15:30)
 • 16:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat

Onsdag

 • 07:30 Frokost
 • 09:00 Morgensamling
 • 09:30 Linjefag (til 15:30)
 • 16:00 Middag
 • 21:30 Kveldsmat

Torsdag

 • 07:30 Frokost
 • 09:00 Morgensamling
 • 09:30 Linjefag (til 15:30)
 • 16:00 Middag
 • 18:00 Internatvask
 • 20:30 Kveldsmat

Fredag

 • 07:30 Frokost
 • 09:00 Morgensamling
 • 09:30 Studietid
 • 11:30 Valgfag C - heldagsfag
 • 12:00 C-FAG
 • 16:00 Middag
 • 20:40 Kveldsmat

Lørdag

 • 09:00 Frokost
 • 10:00 Lørdagseminar (til 13:00)
 • 16:00 Middag
 • 20:00 Elevkveld med middag

Søndag

 • 10:00 Frokost
 • 16:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat

Nordlystimeplan

Mandag

 • 08:30 Frokost
 • 10.00 Internatsamling
 • 10:30 Internatvask
 • 11:30 Lunsj
 • 12:00 Morgensamling
 • 12.45 Valgfag
 • 15:15 Gymnastikk
 • 17:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat

Tirsdag

 • 08:30 Frokost
 • 10:00 Morgensamling
 • 10:30 Linjefag
 • 12:00 Lunsj
 • 12:45 Linjefag
 • 16:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat

Onsdag

 • 08:30 Frokost
 • 10:00 Morgensamling
 • 10:30 Linjefag
 • 12:00 Lunsj
 • 12:45 Linjefag
 • 16:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat

Torsdag

 • 08:30 Frokost
 • 10:00 Studietid
 • 10:30 Rektors time
 • 11:30 Lunsj
 • 12:00 Aktuelt tema
 • 16:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat

Fredag

 • 08:30 Frokost
 • 10:00 Morgensamling
 • 10:30 Valgfag
 • 12:00 Lunsj
 • 12:45 Valgfag
 • 16:00 Middag
 • 20:40 Kveldsmat

Lørdag

 • 10:00 Frokost
 • 11:00 Lørdagseminar
 • 16:00 Lunsj
 • 20:00 Elevkveld med middag

Søndag

 • 10:00 Frokost
 • 16:00 Middag
 • 20:30 Kveldsmat
Mer info: