Valgfag

Vi vil at du skal ha et variert valgfagstilbud, og forsøker å gi deg mange ulike fag å velge mellom.

Hva slags valgfag tilbyr vi?
Vi tilbyr deg ulike typer valgfag:

 • praktiske fag der du lærer deg nyttige ferdigheter som du skal kunne ha glede av resten av livet. Ja, vi er ganske ambisiøse på dine vegne :).
 • fag hvor det legges opp til at du vil utvikle deg som menneske, personlig, sosialt og samfunnsmessig.
 • opplevelsesfag der vi utnytter lokale muligheter og/eller gir større mulighet for fordypning i fag av spesiell interesse.

Hvordan organiserer vi valgfagene?

Valgfagene er delt i tre perioder gjennom skoleåret, hver periode går over ca 5 uker. Vi har to ukedager med valgfag, mandag ettermiddag og fredager. Linjefagene foregår tirsdag etter lunsj, hele onsdag og hele torsdag. Vi har også linjeuker hvor det er undervisning på linja hele uka.

 

Hvordan velger du valgfag?

I begynnelsen av skoleåret presenterer lærerne alle valgfagene, slik at du kan stille spørsmål om innholdet og få et grunnlag for å velge fag. Du velger valgfag for periode 1 og 2 i starten av høstsemesteret, og for den siste perioden like over nyttår. Når du velger, setter du opp dine ønsker i prioritert rekkefølge. Vi kan ikke garantere at du får førstevalget ditt, men vi legger opp til at du får ett av tre prioriterte valg.

Hvilke valgfag kan du velge mellom?

Valgfagstilbudet vil variere fra år til år, og i de ulike valgfagperiodene. Tilbudet avhenger av elevenes etterspørsel og tilgjengelige lærerressurser.

Noen eksempler som kan være aktuelle er:

 • band
 • mat-mix
 • maling
 • is-bading
 • livsmot og mestring
 • guiding
 • klatring/aktivitet i idrettshall
 • karriereveiledning & eksamensforberedelser
 • strikking
 • tur med mening
 • sikker ferdsel
 • yoga
 • design-redesign-fiksing
 • skytetrening
 • tur i polarnatten
 • kortreist hygge
Foto: student
Mer info om: