Valgfag

Vi vil at du skal ha et variert valgfagstilbud, og forsøker å gi deg mange ulike fag å velge mellom.

Hva slags valgfag tilbyr vi?
Vi tilbyr deg ulike typer valgfag:

 • praktiske fag der du lærer deg nyttige ferdigheter som du skal kunne ha glede av resten av livet
 • fag som gir rom for personlig vekst og utvikling
 • fag hvor opplevelser og lokalkunnskap er sentralt – der vi benytter både naturen og lokalsamfunnet og/eller gir større mulighet for fordypning innenfor dine interessefelt

Flere av valgfagene er tilpasset årstiden vi er i, for eksempel tur i polarnatten som foregår i mørketiden og skiturer vårhalvåret.

Hvordan organiserer vi valgfagene?
Valgfagene er delt i tre perioder gjennom skoleåret, hver periode går over 5-6 uker. I disse ukene har du valgfag på mandag ettermiddag (kort) og fredag (hele dagen). Linjefagene foregår tirsdag ettermiddag, hele onsdag og hele torsdag. Vi har også linjeuker hvor det er undervisning på linja hele uka.

Hvordan velger du valgfag?
Fagene blir presentert på starten av skoleåret, og du kan stille spørsmål om innholdet. Du velger så valgfag for både periode 1 og 2. Den siste perioden velger du like over nyttår. Du velger ved å sette opp dine ønsker i prioritert rekkefølge. Vi kan ikke garantere at du får førstevalget ditt, men vi forsøker å legge opp til at du får ett av tre prioriterte valg.

Hvilke valgfag kan du velge mellom?
Tilbudet vil variere fra år til år, og i de ulike valgfagperiodene. Vi forsøker å tilpasse tilbudet både til elevenes ønsker og tilgjengelige lærerressurser.

Noen eksempler som kan være aktuelle er:

 • band
 • mat-mix
 • maling
 • verksted
 • is-bading
 • podcast
 • livsmot og mestring
 • guiding
 • skitur
 • klatring/aktivitet i idrettshall
 • karriereveiledning & eksamensforberedelser
 • strikking
 • topptur
 • podcast
 • tur med mening
 • sikker ferdsel
 • yoga
 • fjell-/jakttur
 • design-redesign-fiksing
 • skytetrening
 • tur i polarnatten
 • badebålbakst
Foto: student
Mer info om: