Valgfag

Vi vil at du skal ha det beste valgfagstilbudet, og gjør hva vi kan for å gi deg så mange valgmuligheter som mulig. Eller hva sier du til tre dager med valgfag, tre dager med linjefag?

Hva slags valgfag tilbyr vi?
Vi har tre forskjellige typer valgfag:

  • A-fag er praktiske fag der du lærer deg nyttige ferdigheter som du skal kunne ha glede av resten av livet. Ja, vi er ganske ambisiøse på dine vegne :).
  • B-fag handler om at du skal utvikle deg som menneske, personlig, sosialt og  samfunnsmessig. B-fag er refleksjonsfag der vi tar opp de store spørsmålene i livet. Det blir mye dialog og samarbeid om viktige tema på veien inn i voksenlivet.
  • C-fag er opplevelsesfag der vi utnytter lokale muligheter og/eller gir større mulighet for fordypning i fag av spesiell interesse.

Hvordan organiserer vi valgfagene?

Vi har tre dager med valgfag, mandag etter lunsj, tirsdag før lunsj og hele fredag. Linjefagene er tirsdag etter lunsj, hele onsdag og hele torsdag. Se forøvrig timeplanen.

Valgfagene er delt i tre perioder gjennom vinteren, og hver periode går over 5 uker. A-valgfag er derfor på totalt 15 timer, B-fag på totalt 10 timer og C-fag på totalt 25 timer.

Hvordan velger du valgfag?
Helt i begynnelsen av skoleåret presenterer lærerne alle valgfagene, slik at du kan stille spørsmål om innholdet og får et bedre grunnlag for å velge fag. Du velger valgfag for periode 1 og 2 i starten av høstsemesteret, og for den siste perioden like over nyttår. Når du velger, setter du opp dine ønsker i prioritert rekkefølge fra 1 til 3 for hver av de tre valgfagtypene. Vi kan ikke garantere at du får førstevalget ditt, men du får en av tre prioriterte valg.

 

 

Hvilke valgfag kan du velge mellom?

*Fag merket med * kan ha en egenandel. Listen kan bli oppdatert, og elever kan komme med forslag til andre valgfag.

Foto: student
Foto: student
Mer info om: